Kontakt

Tel: 661 599 991 | Email: biuro@e-skipass.pl

E-skipass Sp. z o.o.
Wola Filipowska 32-065
ul. Chrzanowska 75

Dane rejestrowe:
E-skipass Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Filipowskiej 32-065, ul. Chrzanowska 75, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000465088.
Wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł.
Numer NIP: 5130235158